ZOZ Dentix s.c.

Informacje o nas

Zakład Opieki Zdrowotnej "Dentix" S.C. funkcjonuje od maja 1999r.

więcej...

Nasze usługi

Co możemy dla Ciebie zrobić

Szeroki wachlarz usług stomatologicznych dla każdej grupy wiekowej.

więcej...

Plityka prywatności

Chronimy Twoje dane


Cenimy prywatność naszych użytkowników dlatego zapewniamy przejrzyste zasady, którymi kierujemy się w zarządzaniu danymi. Przedstawione zasady nie ulegną zmianie bez powiadomienia użytkowników z conajmniej 2-u tygodniowym wyprzedzeniem.

  • Adresy e-mail wpisane na listę mailingową nie są udostępniane firmom trzecim nie zaangażowanym w obsługę techniczną serwisu.
  • Każdy użytkownik może w dowolnym momencie zmienić lub usunąć zapisany adres e-mail.
  • Strona internetowa pod adresem dentix.kalisz.pl gromadzi anonimowe dane statystyczne.
  • Firma ZOZ Dentix S.C. nie udostępnia danych ststystycznych podmiotom trzecim nie zaangażowanym w obsługę techniczną serwisu.
  • Podmioty trzecie zaangażowane w obsługę techniczną serwisu zobowiązane są formalnie do nie wykorzystywania dostępu do danych w sposób inny niż wymaga tego obsługa techniczna.
Dentix QR Code