Nasze usługi

Co możemy dla Ciebie zrobić

Szeroki wachlarz usług stomatologicznych dla każdej grupy wiekowej.

więcej...

Personel

Nasi pracownicy

Poznaj nasz zespół lekarzy stomatologów i techników dentystycznych.

więcej...

ZOZ Dentix S.C.

Informacje o firmie

Zakład Opieki Zdrowotnej "Dentix" s.c. powstał w roku 1998 po zawiązaniu spółki cywilnej pomiędzy Marią Stefaniak a Teresą Koszycką.

Funkcjonowanie rozpoczął w maju 1999r.

Maria Stefaniak - lekarz dentysta ukonczyła Akademię Medyczną w Krakowie w roku 1981.

Teresa Koszycka - technik dentystyczny ukonczyła Policealne Studium Zawodowe (Wydział Techniki Dentystycznej) we Wrocławiu w roku 1972.

Dentix ZOZ "Dentix" s.c. od roku 2000 współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ciągu 25 lat działalności w ZOZ "Dentix" s.c. poczyniono szereg inwestycji; między innymi zostaly zakupione dwa nowe unity stomatologiczne firmy KAVO, rentgen stomatologiczny w systemie radiowizjografii cyfrowej oraz wyposażono pracownię protetyczną w niezbędny sprzęt, zbudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzono program dostosowawczy dotyczący wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, w tym wyodrębniono sterylizatornię oraz zainstalowano wentylację nawiewno-wywiewną w pracowni protetycznej. W roku 2005 ZOZ "Dentix" s.c. wdrożył System Zarządzania Jakością ISO 9001-2000. Obecnie placówka posiada Certyfiakt ISO 9001-2008.


Dentix Dentix
Dentix QR Code